VERKKOKURSSI

Ymmärrä nykypäivän Lähi-itää

Kun olet suorittanut kurssin kokonaan, pääset lataamaan kurssitodistuksen alla olevasta painikkeesta.

Huomaathan, että hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kertaustestien läpäiseminen. Jos et ole suorittanut kurssia hyväksytysti, painike ohjaa sinut takaisin kurssille.

Kiinnostavatko sinua modernin Lähi-idän yhteiskunnat, mutta aihe tuntuu vaikealta? Voiko Lähi-itää edes ymmärtää?

Lähi-itä on otsikoissa tiuhaan ja usein erilaisten konfliktien yhteydessä. Alueen yhteiskunnat näyttäytyvät helposti sotkuisena vyyhtinä, jossa vilisee vieraan kuuloista nimistöä ja ikuisilta vaikuttavia kiistoja. 


Haluatko oppia ymmärtämään Lähi-itää ja sen politiikkaa? Tervetuloa Suomen Lähi-idän instituutin kaikille avoimelle ja maksuttomalle verkkokurssille!

Write your awesome label here.

Tällä kurssilla opit ymmärtämään nykypäivän Lähi-idän yhteiskuntia niin, että voit paremmin osallistua Lähi-idästä käytävään keskusteluun. 

Päivänpolttavia aiheita tarkastellaan akateemisen tutkimustiedon valossa. Kurssin asiantuntijoina toimivat professori Hannu Juusola ja yliopistonlehtori Riikka Tuori Helsingin yliopistosta.

Kurssin on toteuttanut Suomen Lähi-idän instituutti yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Ixir-verkkokurssit Oy:n kanssa.

Kurssi on maksuton eikä vaadi taustatietoja. Voit aloittaa opiskelun vaikka heti.

Tällaisista asioista opit

Mikä on Lähi-itä?

Minkälaisia maita ja alueita Lähi-itään kuuluu? Mistä nimitys "Lähi-itä" tulee, ja minkälaisia ongelmia alueen tutkimukseen voi liittyä? Miksi sinun ylipäätään tulisi kiinnostua aiheesta?

Kurssin ensimmäisessä osiossa tutustut Lähi-itään ja sen määritelmiin niin kartalla kuin terminologian näkökulmasta. Saat myös tietää, miksi Lähi-idän tuntemus on tärkeää ja opit orientalismin ongelmista sekä siitä, kuinka se voi tietämättäsi vaikuttaa sinunkin käsityksiisi Lähi-idästä.

Lähi-idän monet kansat ja kielet

Keitä Lähi-idässä asuu? Minkälaisia uskontoja, kieliä ja etnisiä ryhmiä siellä vaikuttaa? Minkälaisia ihmisoikeusongelmia alueella on?

Kurssin toinen osio pureutuu Lähi-idän väestön moninaisuuteen ja yhtenäisyyteen. Saat tietoa valtasuhteista väestöryhmien välillä ja siitä, kuinka nämä heijastuvat yhteiskunnissa laajemmin. Tarkastelussa on myös alueen ongelmallinen ihmisoikeustilanne ja sukupuolten tasa-arvo Lähi-idän maissa.

Valtiot Lähi-idässä

Lähi-idässä on niin monarkioita kuin tasavaltojakin. Alueella on maailman köyhimpiin mutta myös maailman rikkaimpiin kuuluvia maita.

Minkälaisia yhdistäviä tekijöitä valtioiden välillä on, ja millaiset asiat selittävät Lähi-idän poliittisia jännitteitä?

Kurssin kolmannessa osiossa tarkastellaan Lähi-idän valtioiden syntyä sekä sitä, minkälaisia jälkiä alueella aiemmin hallinneet dynastiat ja kolonialismin aika ovat niihin jättäneet. Esimerkkinä epäonnisen valtionmuodostuksen seurauksista tarkastellaan Israel-Palestiina-konfliktia.

Lähi-itä ja suhteet muuhun maailmaan

Vuonna 2001 Yhdysvalloissa tapahtuneet terrori-iskut ja kymmenen vuotta myöhemmin käynnistynyt arabikevät muuttivat Lähi-itää ja sen valtioiden suhteita ulkovaltoihin merkittävällä tavalla. Ulkovalloilla on kuitenkin ollut tärkeä rooli monissa Lähi-idän maissa koko niiden itsenäisyyden ajan. 

Neljännessä osiossa tarkastellaan Lähi-idän ja sen ulkopuolisten suurvaltojen suhteita. Keskeisiä kysymyksiä tähän liittyen ovat terrorismi ja demokratia – tai pikemminkin sen puute – alueella.

Lähi-idän muuttuvat olosuhteet

Ilmastonmuutos ja sen myötä muuttuvat elinolosuhteet ovat todellisuutta myös Lähi-idässä. Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa alueella? Minkälaisia reaktioita se ja muut siihen osin linkittyvät muutokset ovat saaneet aikaan?

Muuttuvia olosuhteita ja valmistautumista öljyn jälkeiseen aikaan tarkastellaan muun muassa Saudi-Arabian näkökulmasta. Lähi-itä on läsnä myös suomalaisessa arjessa, ja kurssin lopuksi pohditaan muuttoliikkeitä sekä Lähi-itää osana Suomea ja suomalaisuutta.

Näin kurssilla opiskellaan

Kenelle kurssi sopii?

Kurssi sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille. Sen voi käydä läpi itsenäisesti omassa nojatuolissa tai suorittaa opettajan johdolla esimerkiksi lukiossa. Kurssi on myös osa Helsingin yliopiston Johdatus Lähi-itään -kurssia. Jos suoritat kurssin osana yliopisto-opintojasi, saat tarkemmat ohjeet kurssisuoritukseen opettajaltasi.

Mitä kurssilla tehdään?

Aiheeseen paneudutaan videoiden, äänitteiden, tekstien ja kuvien avulla. Tieto-osuuksien välissä voit kerrata oppimaasi erilaisilla tietovisoilla ja tehtävillä. Kertausten lisäksi kurssilla on pohdintatehtäviä, joita voi suorittaa itsenäisesti. Opettajat voivat myös hyödyntää näitä tehtäviä luokkaopetuksessa.

Kuinka kurssi suoritetaan?

Kurssin voi suorittaa koska vain ja missä vain tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. Voit käydä osiot läpi omassa tahdissasi ja monessa osassa. Kirjautuessasi uudestaan alustalle pääset aloittamaan siitä, mihin edellisellä kerralla jäit.

Kuinka kauan kurssi kestää?

Kurssimateriaalin kevyt läpikäynti kertaustehtävineen kestää noin 3–5 tuntia. Pohdintatehtävien huolelliseen läpikäyntiin kannattaa varata tämän lisäksi joitakin tunteja. 
Kurssin toteutti yhteistyössä Suomen Lähi-idän instituutin ja Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen oppisuunnan kanssa:
Created with